top of page

Business Communication

This is an Undergraduate introductory course to basics Business Communication involving the Written components. At the end of this course, learners would be able to:

 1. apply suitable written communication methods for a business scenarios.

 2. demonstrate values, attitudes and ethical behaviours in the internal and external environment written communication of an organisation.

 3. exhibit the characteristics of communication, teamwork and management through the application of effective business written communication techniques.

Lilis.Aug2016-8r.JPG

Dr Lilis Surienty

Openlearning.com

Perjalanan Selamat

Ini adalah kursus pengenalan berkenaan Kemalangan Perjalanan (Commuting Accidents). Ia mensasarkan peserta dalam kalangan:

 • pihak pengurusan.

 • pengurus sumber manusia,

 • pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan,

 • pekerja secara amnya.

Di akhir kursus pendek ini, anda akan dapat;

 • mengenalpasti ciri-ciri kemalangan perjalanan,

 • mempelajari teknik dan cara memastikan perjalanan selamat.

Lilis.Aug2016-8r.JPG

Dr Lilis Surienty

Learning4Life.usm

Schoology: Platform Pembelajaran atas Talian

Kursus pendek ini akan menunjukkan cara menggunakan Schoology sebagai satu platform percuma mudah untuk pelajaran atas talian dan menyokong pembelajaran blended. Oleh kerana ia mirip kepada ciri-ciri Facebook, pelajar mudah selesa dan akan suka menggunakannya sebagai platform mendapatkan bahan sokongan pembelajaran.

Di akhir kursus, peserta akan

 • mengenalpasti komponen penting platform yang menggabungkan ciri-ciri Moodle dan Facebook.

 • merekabentuk bahan pengajaran dalam satu kursus atas platform Schoology.

DSC_9741.JPG

Dr Lilis Surienty

Learning4Life.ucm

Thumbnails BusComm113E (1).jpg
Kemalangan Perjalanan
course__learning4life_courses_schoologyp
bottom of page